I det sydøstlige Vendsyssel begyndte man en prøveboring efter skifergas den 4. maj 2015. Allerede den 6. maj 2015 blev boringen midlertidigt indstillet, fordi olieselskabet havde brugt et kemikalie, de ikke havde fået tilladelse til.

En eventuel udvinding af naturgas fra skiferlag i den danske undergrund er meget omdiskuteret. Mange mener, at der er uoverskuelige miljøproblemer ved udvinding og brug af skifergas. Den danske regering har givet tilladelse til at undersøge muligheden for at udvinde skifergas, for olie- og naturgasreserverne i den danske del af Nordsøen vil være udtømte i løbet af nogle år.

Den 17. august 2015 blev prøveboringen helt indstillet, fordi olieselskabet ikke mener, at forekomsten af skifergas er stor nok til en rentabel udnyttelse. 

Udvinding af olie og naturgas

Olie og naturgas er rester af plankton i forhistoriske havområder. Da dette plankton døde, sank det ned på bunden og blev en del af bundslammet. Under tryk- og varmepåvirkning er resterne af plankton ganske langsomt blevet omdannet til kulbrinter: Olie og naturgas, som ligger indkapslet i de havbundslag, hvor det i sin tid er dannet- den såkaldte kildebjergart.

Nutidens olie- og gasudvinding foregår som regel ved, at man borer ned i undergrunden. Her ligger olie og naturgas ofte samlet i såkaldte oliefælder. Disse opstår ved, at olie og naturgas siver opad fra kildebjergarten, indtil det bremses af et uigennemtrængeligt lag. Oliefælder kan opstå ved foldninger eller forkastninger eller ved saltdiapirer.

En del olie og gas ligger dog fortsat bundet i de lag, hvor det blev dannet. Med ny teknik er man i de seneste år blevet i stand til at presse olie eller naturgas ud af skiferlag. Dermed er olie- og naturgasreserverne på Jorden blevet betydeligt større. I Danmark ligger der skiferlag med naturgas cirka 4 kilometer under overfladen i Vendsyssel og i Nordsjælland.

Metoden til at vriste olie og naturgas ud af de hårde og tætte skiferlag kaldes hydraulisk frakturering eller fracking.

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Ved hydraulisk frakturering (fracking) pumper man – under stort tryk – en blanding af 90% vand, 9,5% sand og 0,5% kemikalier ned i skiferlagene. Herved sprækker skiferlagene i stykker, og noget af olien eller naturgassen frigøres og kan pumpes op. Modstanderne af fracking frygter, at processen kan forurene vandreserverne i undergrunden.

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Undersøg:

Hvordan er verdens olie- og gasreserver fordelt?

Hvor findes verdens forekomster af skifergas?

Hvornår regner man med, at produktionen af olie og naturgas fra den danske del af Nordsøen ikke længere kan dække forbruget?

Hvad taler for at udnytte skifergas fra den danske undergrund?

Hvad taler mod at udnytte skifergas fra den danske undergrund?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.