Computergiganten Apple har besluttet at placere en europæisk afdeling for iTunes Store, App Store, iMessage og Siri i Foulum ved Viborg?

Men hvorfor netop her?

Som ved næsten al anden lokalisering af virksomheder, aktiviteter eller byer handler det også i dette tilfælde om tilgængelighed.

Det, Apple har ønsket, er, at der kunne findes ”grønne løsninger” på virksomhedes store elforbrug – og grønne løsninger er tilgængelige i Danmark, der er kendt som et land, der er meget langt fremme med hensyn til en grøn omstilling af elforsyningen. Men hvordan kommer Foulum ind i billedet?

 

Opgave:

Find et kort over Danmarks el-transmissionsnet. Hvor ligger Foulum i forhold til en af de store 400 kV transformatorstationer? Hvilke muligheder er der her for at få en stabil forsyning af ”grøn” strøm i form af vindkraft, vandkraft og biogas?

Er der andre steder i Danmark, hvor Apple også med fordel kunne have placeret sin afdeling?

 

At Viborg blev valgt hænger også sammen med, at Apple kunne levere overskudsvarmen fra de mange store computere til Viborgs fjernvarmeforsyning.

Opgave: Hvordan er Viborgs trafikale tilgængelighed i form af adgang til store veje, jernbaner og lufthavne?

 

 

  © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Viborgs historiske lokalisering

Viborg er opstået i middelalderen på et sted, hvor der dengang var en god tilgængelighed. Ved Viborg mødes en række store dale, og færdselsveje over land gik dengang sådan, at man så vidt muligt undgik at krydse brede, ofte sumpede dale, åer og stejle dalsider. Derfor mødtes mange veje ved Viborg.

Opgave: Hærvejen løber ved vandskellet mellem en række store jyske åer, så vejen ikke krydser disse åer. Nævn navnene på 5 åer, som løber mod vest fra vandskellet. Nævn navnene på 3 åer, som løber mod øst.

 

Bylokalisering i Danmark

Viborg er lidt af en undtagelse. I middelalderen var skibsfart den vigtigste transportform, så derfor gav en placering ved havet den bedste tilgængelighed. Langt de fleste gamle danske byer er opstået ved havet, især ved åmundinger, hvor der også var en god tilgængelighed til baglandet.

Opgave: Nævn mindst 8 gamle danske byer med en sådan placering.

For lidt over 100 år siden blev der anlagt en række jernbaner i Danmark. Nu blev det så placering ved jernbaner, der gav den bedste tilgængelighed, og der opstod nu en række større eller mindre stationsbyer.

Opgave: Nævn mindst 8 danske byer, der er opstået som stationsbyer for ca. 100 år siden.

Opgave: Med Apples beslutning kan man se, at i dag kan tilgængelighed til grønne energiløsninger have betydning for, hvor en virksomhed placerer sig. Kan du nævne andre former for god tilgængelighed, der kan have betydning for, hvor virksomheder, byer eller andre aktiviteter opstår i vore dage?

 

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.