Navnespil

Denne side indeholder materiale, der kan bruges til disse navnespil:

  1. Danske byer
  2. Danske øer, søer og landsskaber 
  3. Danske kyster og farvande 
  4. Europa - lande og farvande
  5. Verdens 60 største byer
  6. Lande i Afrika

Til hvert spil er der et landkort med numre for de navne, der indgår, samt et kopiark med spørgsmål. Til ”Danske byer” er der to kopiark med to forskellige sværhedsgrader. Fra hvert kopiark kan man klippe 60 opgavesedler ud.

Man kan selv definere spillereglerne, men man kan for eksempel være to hold eller to deltagere. Opgavesedlerne lægges på et bord med bagsiden opad. Deltagerne (holdet) skiftes til at trække en opgave og stiller spørgsmålet til den anden part. Den med flest rigtige svar vinder. Man kan vælge at tillade brug af hjælpemidler og/eller sætte en tidsgrænse til at give svar.

God fornøjelse.

Danske byer, kopiark 1 (let)

Hvor ligger Skagen?

(Svar: 1)

Hvor ligger Thisted?

(Svar: 5)

Hvor ligger Brønderslev?

(Svar: 4)

Hvor ligger Hjørring?

(Svar: 3)

Hvor ligger Frederikshavn?

(Svar: 2)

Hvor ligger Nørresundby?

(Svar: 6)

Hvor ligger Nykøbing Mors?

(Svar: 10)

Hvor ligger Løgstør?

(Svar: 8)

Hvor ligger Nibe?

(Svar: 9)

Hvor ligger Aalborg?

(Svar: 7)

Hvor ligger Lemvig?

(Svar: 11)

Hvor ligger Struer?

(Svar: 12)

Hvor ligger Holstebro?

(Svar: 15)

Hvor ligger Skive?

(Svar: 13)

Hvor ligger Viborg?

(Svar: 16)

Hvor ligger Hobro?

(Svar: 14)

Hvor ligger Randers?

(Svar: 17)

Hvor ligger Grenå?

(Svar: 18)

Hvor ligger Ringkøbing?

(Svar: 19)

Hvor ligger Herning?

(Svar: 20)

Hvor ligger Silkeborg?

(Svar:2 1)

Hvor ligger Aarhus?

(Svar: 22)

Hvor ligger Varde?

 (Svar: 25)

Hvor ligger Esbjerg?

(Svar: 26)

Hvor ligger Billund?

(Svar: 27)

Hvor ligger Horsens?

(Svar: 23)

Hvor ligger Vejle?

(Svar: 24)

Hvor ligger Fredericia?

(Svar: 56)

Hvor ligger Kolding?

(Svar: 2

Hvor ligger Ribe?

(Svar: 29)

Hvor ligger Tønder?

(Svar: 31)

Hvor ligger Haderslev?

(Svar: 30)

Hvor ligger Åbenrå?

(Svar: 32)

Hvor ligger Sønderborg?

(Svar: 33)

Hvor ligger Middelfart?

(Svar: 34)

 

Hvor ligger Assens?

(Svar: 60)

 

Hvor ligger Fåborg?

(Svar: 59)

Hvor ligger Svendborg?

(Svar: 36)

Hvor ligger Odense?

(Svar: 35)

 

Hvor ligger Nyborg?

(Svar: 55)

 

Hvor ligger Kalundborg?

(Svar: 37)

Hvor ligger Holbæk?

(Svar: 38)

 

Hvor ligger Frederiksværk?

(Svar: 57)

Hvor ligger Frederikssund?

(Svar: 58)

Hvor ligger Hillerød?

(Svar: 39)

Hvor ligger Helsingør?

(Svar: 40)

Hvor ligger Roskilde?

(Svar:4 1)

Hvor ligger København?

(Svar: 42)

Hvor ligger Korsør?

(Svar: 43)

Hvor ligger Slagelse?

(Svar: 44)

Hvor ligger Ringsted?

(Svar: 45)

Hvor ligger Køge?

(Svar: 46)

Hvor ligger Næstved?

(Svar: 47)

 

Hvor ligger Vordingborg?

(Svar: 54)

Hvor ligger Nakskov?

(Svar: 48)

 

Hvor ligger Maribo?

(Svar: 49)

 

Hvor ligger Rødby?

(Svar: 50)

Hvor ligger Nykøbing Falster?

(Svar:51)

Hvor ligger Rønne?

(Svar: 52)

 

Hvor ligger Neksø?

(Svar: 53)

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

60 danske byer
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

.

Danske byer, kopiark 2 (svær)

Ligger på Grenen.

(Svar: Skagen, nr.1)

 

Ligger i Thy.

(Svar: Thisted, nr.5)

Ligger nord for Store Vildmose.

(Svar: Brønderslev, nr.4)

Kaldes Vendsyssels hovedstad

(Svar: Hjørring, nr.3)

Har færge til Göteborg.

(Svar: Frederikshavn, nr.2)

Ligger lige nord for Aalborg.

(Svar: Nørresundby,

nr. 6)

Største by på Mors. (Svar: Nykøbing Mors, nr. 10)

 

Ligger ved Aggersund. (Svar: Løgstør, nr. 8)

Ligger vest for Aalborg. (Svar: Nibe, nr. 9)

 

Danmarks 4.største by. (Svar: Aalborg, nr. 7)

Ligger syd for Nissum Bredning.

(Svar: Lemvig, nr. 11)

Ligger ved Venø Bugt.

(Svar: Struer, nr. 12)

Ligger syd for Salling.

(Svar: Skive, nr. 13)

 

Ligger ved Mariager Fjord.

(Svar: Hobro, nr. 14)

Ligger ved Gudenåens munding.

(Svar: Randers, nr. 17)

Kaldes Hedens hovedstad.

(Svar: Herning, nr. 20)

Storå løber gennem byen.

(Svar: Holstebro, nr. 15)

Domkirkeby ved Hærvejen.

(Svar: Viborg, nr. 16)

Har færge til Varberg.

(Svar: Grenå, nr. 18)

Ligger øst for Holmsland Klit.

(Svar: Ringkøbing, nr 19)

Gudenå løber gennem byen.

(Svar: Silkeborg, nr. 21)

Danmarks næststørste by.

(Svar: Aarhus, nr. 22)

Ligger ved Bygholm Å

(Svar: Horsens, nr. 23)

Ligger nord for Esbjerg.

(Svar: Varde, nr. 25)

Ligger ved Legoland.

(Svar: Billund, nr. 27)

 

Ligger ved Grejs Å.

(Svar: Vejle, nr. 24)

Danmarks 5. største by.

(Svar: Esbjerg, nr. 26)

Danmarks 7. største by.

(Svar: Kolding, nr. 28)

Jernbaneknudepunkt ved Lillebælt.

(Svar: Fredericia, nr. 56)

Domkirkeby i Sydvestjylland.

(Svar: Ribe, nr. 29)

Domkirkeby i Sydøstjylland.

(Svar: Haderslev, nr. 30)

Vidå løber gennem byen.

(Svar: Tønder, nr. 31)

Ligger syd for Løjtland.

(Svar: Aabenraa, nr. 32)

 

Største by på Als.

(Svar: Sønderborg,

 nr. 33)

By på Fyn nær Lillebælts smalleste sted.

(Svar: Middelfart, nr. 34)

By på Fyn ved Storebælt.

(Svar: Nyborg, nr. 55)

 

By ved bro til Tåsinge.

(Svar: Svendborg, nr. 36)

 

By på Fyn med færge til Bågø.

(Svar: Assens, nr. 60)

Ligger øst for Horneland.

(Svar: Faaborg, nr. 59)

 

Danmarks 3. største by.

(Svar: Odense, nr. 35)

 

Ligger ved Asnæs og Røsnæs.

(Svar: Kalundborg nr. 37)

Ligger syd for Tuse Næs.

(Svar: Holbæk, nr. 38)

 

Ligger ved Arresø.

(Svar: Frederiksværk, nr. 57)

Ligger syd for Gribskov.

(Svar: Hillerød, nr. 39)

 

Har færge til Hälsingborg.

(Svar: Helsingør, nr. 40)

Ligger ved det smalleste sted på Roskilde Fjord.

(Svar: Frederikssund, nr. 58)

Domkirkeby vest for København.

(Svar: Roskilde, nr. 41)

 

By på Sjælland nær Storebæltsbroen.

(Svar: Korsør, nr. 43)

 

Ligger øst for Korsør.

(Svar: Slagelse, nr. 44)

 

Ligger syd for Haraldsted Sø.

(Svar: Ringsted, nr. 45)

Ligger øst for Ringsted.

(Svar: Køge, nr. 46)

 

Ligger ved Suså.

(Svar: Næstved, nr. 47)

 

Største by på Lolland.

(Svar: Nakskov, nr. 48)

 

Domkirkeby på Lolland.

(Svar: Maribo, nr. 49)

 

Ligger ved Masnedsund.

(Svar: Vordingborg, nr. 54)

Har færge til Puttgarden.

(Svar: Rødbyhavn, nr. 50)

Danmarks største by.

(Svar: København, nr. 42)

Største by på Falster.

(Svar: Nykøbing Falster, nr. 51)

Har færge til Ystad.

(Svar: Rønne, nr. 52)

 

Næststørste by på Bornholm.

(Svar: Neksø, nr. 53)

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Danske øer, søer og landskaber

 

Hvor ligger Bornholm?

(Svar: 1)

Hvor ligger Møn?

(Svar: 2)

Hvor ligger Falster?

(Svar: 3)

Hvor ligger Lolland?

(Svar: 4)

 

Hvor ligger Langeland?

(Svar: 5)

Hvor ligger Ærø?

(Svar: 7)

 

Hvor ligger Tåsinge?

(Svar: 6)

 

Hvor ligger Fyn?

(Svar: 9)

 

Hvor ligger Als?

(Svar: 8)

Hvor ligger Samsø?

(Svar: 10)

Hvor ligger Rømø?

(Svar: 11)

Hvor ligger Fejø?

(Svar: 12)

 

Hvor ligger Femø?

(Svar: 13)

 

Hvor ligger Amager?

(Svar: 14)

 

Hvor ligger Saltholm?

(Svar: 15)

 

Hvor ligger Endelave?

(Svar: 16)

 

Hvor ligger Mandø?

(Svar: 17)

 

Hvor ligger Fanø?

(Svar: 18)

 

Hvor ligger Mors?

(Svar: 19)

 

Hvor ligger Fur?

(Svar: 20)

 

Hvor ligger Livø?

(Svar: 21)

 

Hvor ligger Læsø?

(Svar: 22)

 

Hvor ligger Anholt?

(Svar: 23)

 

Hvor ligger Sejerø?

(Svar: 24)

 

Hvor ligger Orø?

(Svar: 25)

Hvor ligger Sprogø?

(Svar: 26)

Hvor ligger Agersø?

(Svar: 27)

Hvor ligger Skagens Odde?

(Svar: 28)

Hvor ligger Vendsyssel?

(Svar: 29)

Hvor ligger Hanherred?

(Svar: 30)

Hvor ligger Thy?

(Svar: 31)

Hvor ligger Himmerland?

(Svar: 32)

Hvor ligger Djursland?

(Svar: 33)

Hvor ligger Mols Bjerge?

(Svar: 34)

Hvor ligger Lille Vildmose?

(Svar: 35)

Hvor ligger Store Vildmose?

(Svar: 36)

Hvor ligger Skallingen?

(Svar: 37)

Hvor ligger Ribemarsken?

(Svar: 38)

Hvor ligger Ballummarsken?

(Svar: 39)

Hvor ligger Tøndermarsken?

(Svar: 40)

Hvor ligger Løjtland?

(Svar: 41)

Hvor ligger Hindsholm?

(Svar: 42)

Hvor ligger Odsherred?

(Svar: 43)

Hvor ligger Hornsherred?

(Svar: 44)

Hvor ligger Stevns?

(Svar: 45)

Hvor ligger Lammefjord?

(Svar: 46)

Hvor ligger Halsnæs?

(Svar: 47)

Hvor ligger Hammeren?

(Svar: 48)

Hvor ligger Broagerland?

(Svar: 49)

Hvor ligger Rødby Fjord?

(Svar: 50)

Hvor ligger Ulvshale?

(Svar: 51)

Hvor ligger Mogenstrup Ås?

(Svar: 52)

Hvor ligger Sallinge Ås?

(Svar: 53)

Hvor ligger Stadil Fjord?

(Svar: 54)

Hvor ligger Mossø?

(Svar: 55)

Hvor ligger Salling?

(Svar: 56)

Hvor ligger Tissø?

(Svar: 57)

Hvor ligger Arresø?

(Svar: 58)

Hvor ligger Esrum Sø?

(Svar: 59)

Hvor ligger Furesø?

(Svar: 60)

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Danske øer, søer og landskaber
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Danske kyster og farvande

 

Hvor ligger Rubjerg Knude?

(Svar: 1)

Hvor ligger Jammerbugten?

(Svar: 2)

Hvor ligger Bulbjerg?

(Svar: 3)

Hvor ligger Hanklit?

(Svar: 4)

Hvor ligger Agger Tange?

(Svar: 5)

Hvor ligger Harboøre Tange?

(Svar: 6)

Hvor ligger Bovbjerg?

(Svar: 7)

Hvor ligger Limfjorden?

(Svar: 8)

Hvor ligger Bøvling Klit?

(Svar: 9)

Hvor ligger Holmsland Klit?

(Svar: 10)

Hvor ligger Ringkøbing Fjord?

(Svar: 11)

Hvor ligger Blåvands Huk?

(Svar: 12)

Hvor ligger Ho Bugt?

(Svar: 13)

Hvor ligger Vadehavet?

(Svar: 14)

Hvor ligger Kringelrøn?

(Svar: 15)

Hvor ligger Mariager Fjord?

(Svar: 16)

Hvor ligger Randers Fjord?

(Svar: 17)

Hvor ligger Sangstrup Klint?

(Svar: 18)

Hvor ligger Kalø Vig?

(Svar: 19)

Hvor ligger Ebeltoft Vig?

(Svar: 20)

Hvor ligger Helgenæs?

(Svar: 21)

Hvor ligger Kattegat?

(Svar: 22)

Hvor ligger Aarhus Bugt?

(Svar: 23)

Hvor ligger Horsens Fjord?

(Svar: 24)

Hvor ligger Vejle Fjord?

(Svar: 25)

Hvor ligger Kolding Fjord?

(Svar: 26)

Hvor ligger Haderslev Fjord?

(Svar: 27)

Hvor ligger Aabenraa Fjord?

(Svar: 28)

Hvor ligger Als Sund?

(Svar: 29)

Hvor ligger Lillebælt?

(Svar: 30)

Hvor ligger Helnæs Bugt?

(Svar: 31)

Hvor ligger Faaborg Fjord?

(Svar: 32)

Hvor ligger Svendborg Sund?

(Svar: 33)

Hvor ligger Stavns Fjord?

(Svar: 34)

Hvor ligger Odense Fjord?

(Svar: 35)

Hvor ligger Sjællands Odde?

(Svar: 36)

Hvor ligger Sejerø Bugt?

(Svar: 37)

Hvor ligger Kalundborg Fjord?

(Svar: 38)

Hvor ligger Røsnæs?

(Svar: 39)

Hvor ligger Asnæs?

(Svar: 40)

Hvor ligger Storebælt?

(Svar: 41)

Hvor ligger Smålandsfarvandet?

(Svar: 42)

Hvor ligger Langelands Bælt?

(Svar: 43)

Hvor ligger Nakskov Fjord?

(Svar: 44)

Hvor ligger Østersøen?

(Svar: 45)

Hvor ligger Gedser Odde?

(Svar: 46)

Hvor ligger Guldborg Sund?

(Svar: 47)

Hvor ligger Grønsund?

(Svar: 48)

Hvor ligger Ulvsund?

(Svar: 49)

 

Hvor ligger Møns Klint?

(Svar: 50)

Hvor ligger Storstrømmen?

(Svar: 51)

Hvor ligger Fakse Bugt?

(Svar: 52)

Hvor ligger Stevns Klint?

(Svar: 53)

Hvor ligger Køge Bugt?

(Svar: 54)

Hvor ligger Øresund?

(Svar: 55)

Hvor ligger Knudshoved Odde?

(Svar: 56)

Hvor ligger Isefjord?

(Svar: 57)

Hvor ligger Roskilde Fjord?

(Svar: 58)

Hvor ligger Helligdomsklipperne?

(Svar: 59)

Hvor ligger Dueodde?

(Svar: 60)

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Danske kyster og farvande
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Europa - lande og farvande

 

Hvor ligger Norskehavet?

(Svar: 1)

Hvor ligger Danmarksstrædet?

(Svar: 2)

Hvor ligger Island?

(Svar: 3)

 

Hvor ligger Færøerne?

(Svar: 4)

Hvor ligger Norge?

(Svar: 5)

Hvor ligger Sverige?

(Svar: 6)

Hvor ligger Botenhavet?

(Svar: 7)

Hvor ligger Finland?

(Svar: 8)

 

Hvor ligger Kola halvøen?

(Svar: 9)

 

Hvor ligger Rusland?

(Svar: 10)

Hvor ligger Irland?

(Svar: 11)

Hvor ligger Nordirland?

(Svar: 12)

Hvor ligger Skotland?

(Svar: 13)

 

Hvor ligger England?

(Svar: 14)

Hvor ligger Nordsøen?

(Svar: 15)

Hvor ligger Danmark?

(Svar: 16)

Hvor ligger Estland?

(Svar: 17)

Hvor ligger Letland?

(Svar: 18)

Hvor ligger Litauen?

(Svar: 19)

Hvor ligger Atlanterhavet?

(Svar: 20)

 

Hvor ligger Irske Hav?

(Svar: 21)

 

Hvor ligger Engelske Kanal?

(Svar: 22)

Hvor ligger Belgien?

(Svar: 23)

Hvor ligger Nederland?

(Svar: 24)

Hvor ligger Tyskland?

(Svar: 25)

 

Hvor ligger Middelhavet?

(Svar: 26)

Hvor ligger Polen?

(Svar: 27)

Hvor ligger Hviderusland?

(Svar: 28)

Hvor ligger Hvidehavet?

(Svar: 29)

 

Hvor ligger Luxembourg?

(Svar: 30)

Hvor ligger Frankrig?

(Svar: 31)

Hvor ligger Schweiz?

(Svar: 32)

Hvor ligger Østrig?

(Svar: 33)

Hvor ligger Tjekkiet?

(Svar: 34)

Hvor ligger Slovakiet?

(Svar: 35)

Hvor ligger Ungarn?

(Svar: 36)

 

Hvor ligger Ukraine?

(Svar: 37)

 

Hvor ligger Biscayabugten?

(Svar: 38)

Hvor ligger Italien?

(Svar: 39)

Hvor ligger Slovenien?

(Svar: 40)

Hvor ligger Kroatien?

(Svar: 41)

 

Hvor ligger Bosnien?

(Svar: 42)

Hvor ligger Marmarahavet?

(Svar: 43)

Hvor ligger Serbien?

(Svar: 44)

Hvor ligger Rumænien?

(Svar: 45)

 

Hvor ligger Moldova?

(Svar: 46)

Hvor ligger Bulgarien?

(Svar: 47)

Hvor ligger Sortehavet?

(Svar: 48)

Hvor ligger Krim?

(Svar: 49)

 

Hvor ligger Portugal?

(Svar: 50)

Hvor ligger Spanien?

(Svar: 51)

Hvor ligger Adriaterhavet?

(Svar: 52)

Hvor ligger Montenegro?

(Svar: 53)

 

Hvor ligger Kosovo?

(Svar: 54)

Hvor ligger Albanien?

(Svar: 55)

Hvor ligger Makedonien?

(Svar: 56)

Hvor ligger Grækenland?

(Svar: 57)

 

Hvor ligger Ægæiske Hav?

(Svar: 58)

Hvor ligger Tyrkiet?

(Svar: 59)

Hvor ligger Cypern?

(Svar: 60)

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Europa - lande og farvande
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Verdens 60 største byer

 

Hvor ligger Tokyo?

(Svar: 1)

Hvor ligger Mexico City?

(Svar: 2)

Hvor ligger New York?

(Svar: 3)

 

Hvor ligger Seoul?

(Svar: 4)

Hvor ligger Mumbai?

(Svar: 5)

Hvor ligger Karachi?

(Svar: 6)

Hvor ligger Sao Paulo?

(Svar: 7)

Hvor ligger Osaka?

(Svar: 8)

 

Hvor ligger Shanghai?

(Svar: 9)

 

Hvor ligger Beijing?

(Svar: 10)

Hvor ligger Kolkata?

(Svar: 11)

Hvor ligger Los Angeles?

(Svar: 12)

Hvor ligger Cairo?

(Svar: 13)

 

Hvor ligger New Delhi?

(Svar: 14)

Hvor ligger Istanbul?

(Svar: 15)

Hvor ligger London?

(Svar: 16)

Hvor ligger Dhaka?

(Svar: 17)

Hvor ligger Paris?

(Svar: 18)

Hvor ligger Moskva?

(Svar: 19)

Hvor ligger Rio de Janeiro?

(Svar: 20)

Hvor ligger Jakarta?

(Svar: 21)

 

Hvor ligger Lagos?

(Svar: 22)

Hvor ligger Manila?

(Svar: 23)

Hvor ligger Chicago?

(Svar: 24)

Hvor ligger Guangzhou?

(Svar: 25)

Hvor ligger Bogota?

(Svar: 26)

Hvor ligger Teheran?

(Svar: 27)

Hvor ligger Lima?

(Svar: 28)

Hvor ligger Wuhan?

(Svar: 29)

 

Hvor ligger Hong Kong?

(Svar: 30)

Hvor ligger Tianjin?

(Svar: 31)

Hvor ligger Bangkok?

(Svar: 32)

Hvor ligger Chennai?

(Svar: 33)

Hvor ligger Bangalore?

(Svar: 34)

Hvor ligger Chongqing?

(Svar: 35)

Hvor ligger Lahore?

(Svar: 36)

Hvor ligger Hyderabat?

(Svar: 37)

 

Hvor ligger Kinshasa?

(Svar: 38)

Hvor ligger Bagdad?

(Svar: 39)

Hvor ligger Santiago?

(Svar: 40)

Hvor ligger Madrid?

(Svar: 41)

 

Hvor ligger Miami?

(Svar: 42)

Hvor ligger Philadelphia?

(Svar: 43)

Hvor ligger Toronto?

(Svar: 44)

Hvor ligger Sankt Petersborg?

(Svar: 45)

Hvor ligger Belo Horizonte?

(Svar: 46)

Hvor ligger Ahmadabad?

(Svar: 47)

Hvor ligger Ho Chi Minh City?

(Svar: 48)

Hvor ligger Barcelona?

(Svar: 49)

 

Hvor ligger Shenyang?

(Svar: 50)

Hvor ligger Dallas?

(Svar: 51)

Hvor ligger Khartoum?

(Svar: 52)

Hvor ligger Pune?

(Svar: 53)

 

Hvor ligger Boston?

(Svar: 54)

Hvor ligger Sigapore?

(Svar: 55)

Hvor ligger Sydney?

(Svar: 56)

Hvor ligger Dongguan?

(Svar: 57)

 

Hvor ligger Houston?

(Svar: 58)

Hvor ligger Atlanta?

(Svar: 59)

Hvor ligger Washington D. C.?

(Svar: 60)

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Verdens 60 største byer
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Lande i Afrika

 

Hvor ligger Marokko?

(Svar: 1)

Hvor ligger Algeriet?

(Svar: 2)

Hvor ligger Tunesien?

(Svar: 3)

Hvor ligger Libyen?

(Svar: 4)

Hvor ligger Egypten?

(Svar: 5)

Hvor ligger Mauretanien?

(Svar: 6)

Hvor ligger Mali?

(Svar: 7)

Hvor ligger Niger?

(Svar: 8)

Hvor ligger Tchad?

(Svar: 9)

 

Hvor ligger Sudan?

(Svar: 10)

Hvor ligger Eritrea?

(Svar: 11)

Hvor ligger Djibouti?

(Svar: 12)

Hvor ligger Somalia?

(Svar: 13)

Hvor ligger Etiopien?

(Svar: 14)

Hvor ligger Senegal?

(Svar: 15)

Hvor ligger Guinea?

(Svar: 16)

Hvor ligger Elfenbenskysten?

(Svar: 17)

 

Hvor ligger Burkina Faso?

(Svar: 18)

Hvor ligger Ghana?

(Svar: 19)

Hvor ligger Nigeria?

(Svar: 20)

Hvor ligger Cameroun?

(Svar: 21)

 

Hvor ligger Centralafrikanske Republik?

(Svar: 22)

Hvor ligger Sydsudan?

(Svar: 23)

Hvor ligger Gambia?

(Svar: 24)

Hvor ligger Guinea Bissau?

(Svar: 25)

Hvor ligger Sierra Leone?

(Svar: 26)

Hvor ligger Liberia?

(Svar: 27)

Hvor ligger Togo?

(Svar: 28)

Hvor ligger Benin?

(Svar: 29)

 

Hvor ligger Ækvatorial Guniea?

(Svar: 30)

Hvor ligger Gabon?

(Svar: 31)

Hvor ligger Congo?

(Svar: 32)

Hvor ligger Den Demokratiske Republik Congo?

(Svar: 33)

Hvor ligger Uganda?

(Svar: 34)

Hvor ligger Comorerne?

(Svar: 35)

Hvor ligger Kenya?

(Svar: 36)

Hvor ligger Rwanda?

(Svar: 37)

Hvor ligger Burundi?

(Svar: 38)

Hvor ligger Tanzania?

(Svar: 39)

Hvor ligger Angola?

(Svar: 40)

Hvor ligger Zambia?

(Svar: 41)

 

Hvor ligger Mocambique?

(Svar: 42)

Hvor ligger Malawi?

(Svar: 43)

Hvor ligger Madagaskar?

(Svar: 44)

Hvor ligger Namibia?

(Svar: 45)

Hvor ligger Botswana?

(Svar: 46)

Hvor ligger Zimbabwe?

(Svar: 47)

Hvor ligger Sydafrikanske Republik?

(Svar: 48)

Hvor ligger Swaziland?

(Svar: 49)

Hvor ligger Lesohto?

(Svar: 50)

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Lande i Afrika
© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.