Lav spørgsmål

Her finder du "omvendte" opgaver indenfor forskellige emner. Det vil sige, at svaret er oplyst. Du skal så lave et spørgsmål, som svaret passer til.

Emne: Verdensdele

I skemaet  er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav nogle gode spørgsmål indenfor emnet ”Verdensdele”, som svarene passer til .

Forslag til spørgsmål

Svar

 

Kontinent

 

 

Antarktis

 

 

Asien

 

 

Australien

 

 

Europa

 

 

Nordamerika

 

 

Sydamerika

 

 

Eurasien

 

 

Uralbjergene

 

 

Middelhavet

 

 

Atlanterhavet

 

 

Stillehavet

 

 

Indien

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Emne: Floder

I skemaet er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav nogle gode spørgsmål indenfor emnet ”Floder”, som svarene passer til .

Forslag til spørgsmål

Svar

 

Amazonas

 

 

Grand Canyon

 

 

Gudenåen

 

 

Wadi

 

 

Donau

 

 

Delta

 

 

Victoria Falls

 

 

Posletten

 

 

Nilen

 

 

Volga

 

 

Mæander

 

 

Eufrat og Tigris

 

 

Tre Kløfters Dæmning

 

 

Murray og Darling

 

 

Den Gule Flod

 

 

 

Ganges

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Emne: Danmarks areal og landskab

I skemaet er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav nogle gode spørgsmål indenfor emnet ”Danmarks areal og landskab”, som svarene passer til.

Forslag til spørgsmål

Svar

 

43.094 km2

 

 

7.314 km

 

 

171 m.o.h. og -7m.o.h.

 

 

Møllehøj og Lammefjord

 

 

Ca. 66 % af arealet

 

 

Skrivekridt

 

 

Moler

 

 

Granit og gnejs

 

 

Hovedopholdslinien

 

 

Hedesletter og bakkeøer

 

 

Tunneldale

 

 

Ledeblokke

 

 

Rhombeporfyr

 

 

Kolindsund, Lammefjord og Store Vildmose

 

 

Skjern Å’s slyngninger og Filsø

 

 

 

Vadehavsområdet, Sandflugtslandskaberne i Thy og Mols Bjerge

 

 

Stevns Klint

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Emne: Danmarks befolkning og erhverv

I skemaet er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav nogle gode spørgsmål indenfor emnet ”Danmarks befolkning og erhverv”, som svarene passer til.

Forslag til spørgsmål

Svar

 

Cirka 5.627.000

 

 

Cirka 131 pr. km2

 

 

Cirka 0,22 %

 

 

Cirka  0,01 %

 

 

0 – 24: Cirka 30 %

25 – 64: Cirka 52 %

Over 65: Cirka 18 %

 

 

Kvinder: Cirka 82 år

Mænd: Cirka 77 år

 

Morsø Kommune, Tønder Kommune og Lolland Kommune

 

 

Aarhus kommune, Odense Kommune og København Kommune

 

 

Udkantsdanmark

 

 

Primære: Cirka 2,5 %

Sekundære: Cirka 20,5 %

Tertiære: Cirka 77 %

 

 

Tyskland, Sverige, UK, USA, Norge

 

 

Tyskland, Sverige, Holland, Kina, Norge

 

 

Maskiner og instrumenter, Kød og kødprodukter, Mejeriprodukter, Fisk, Farmaceutiske produkter, Møbler, Vindmøller

 

 

Maskiner og udstyr, Råvarer og halvfabrikata, Kemiske produkter, Korn og foderstoffer, Forbrugsvarer

 

 

Cirka +7 milliarder US-dollars

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Emne: Vejr, klima og plantebælter

I skemaet er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav nogle gode spørgsmål indenfor emnet ” Vejr, klima og plantebælter”, som svarene passer til.

Forslag til spørgsmål

Svar

 

Polarklima

 

 

Tropisk klima

 

 

Tempereret Klima

 

 

Subtropisk klima

 

 

Kystklima eller maritimt klima

 

 

Fastlandsklima eller kontinentalt klima

 

 

Passatvind

 

 

Monsunvind

 

 

Kalmebæltet

 

 

Monsunregn

 

 

Stigningsregn

 

 

Frontregn

 

 

Polarfronten

 

 

Fønvind

 

 

Savanne

 

 

Busksteppe

 

 

Termisk højtryk

 

 

Termisk lavtryk

 

 

Drivhuseffekten

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Emne: Hovedstæder i Europa

I skemaet er svarene vist, men spørgsmålene mangler. Lav spørgsmål, som svarene passer til.

Forslag til spørgsmål

Svar

 

Athen

 

 

Berlin

 

 

Beograd

 

 

Bern

 

 

Bratislava

 

 

Bruxelles

 

 

Budapest

 

 

Bukarest

 

 

Dublin

 

 

Helsinski

 

 

Lissabon

 

 

Ljubljana

 

 

London

 

 

Madrid

 

 

Oslo

 

 

Paris

 

 

Prag

 

 

Reykjavik

 

 

Rom

 

 

Sofia

 

 

Warszawa

 

 

Wien

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.