Siden indeholder geografiske spørgsmål, der henvender sig til elever i folkeskolens (eller privatskolers) ældste klasser.

Hvert opgaveark kan kopieres til et worddokument, hvor man kan skrive svarene i svarfelterne. Man kan også vælge at udskrive opgaverne, så svarene kan skrives i hånden.

Kopiering skal ske i overensstemmelse med Copydans regler.

Send en mail til olebc@outlook.dk, hvis du ønsker at få tilsendt en facitliste.

 

Det begynder med A

 

Oplysning

Svar

Geografisk hjælpemiddel, der indeholder mange forskellige kort

 

 

Hvis du bruger dette hjælpemiddel, kan du sikket finde svar på de fleste af nedenstående oplysninger/spørgsmål. Du kan måske også klare det uden hjælpemidler?

 

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder verdens mindste verdensdel?

 

Hvad hedder det oprindelige folk i denne verdensdel?

 

Hvad hedder verdensdelen, der ligger ved Sydpolen?

 

Så gælder det navnet på et land i Europa, hvor hovedstaden hedder Tirana

 

Den stat i USA, hvor hovedstaden hedder Little Rock

 

Land i det sydlige Afrika, som tidligere var en portugisisk koloni

 

Hovedstaden hedder Kabul.

Hvad hedder landet?

 

Den største flod i Sydamerika

 

Den store bjergkæde, der strækker sig syd/nord gennem det vestlige Sydamerika

 

Bjergkæden, der strækker sig gennem Frankrig, Svejts, Østrig, Italien og Slovenien

 

Hovedstaden i Tyrkiet

 

Saltsøen i Kasakhstan, der er skrumpet ind, fordi vandet i de tilløbende floder bruges til kunstvanding

 

By på Sydvestfyn, hvorfra der er færgeforbindelse til Bågø

 

”Ørkenen” hedder det store sandflugtområde, der dækker det meste af denne ø i Kattegat

 

By i Nordisland, der ligger på 18 grader vestlig længde

 

Oceanet, der ligger mellem Europa/Afrika og Nord/Sydamerika

 

Landet, hvor hovedstaden hedder Yerevan

 

 Farvandet mellem Jylland og øen, hvor Sønderborg ligger

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

 

Det begynder med B

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder byen, hvor EU-kommissionen holder til?

 

I hvilket land ligger ovenstående by?

 

Hovedstaden hedder La Paz.

Hvad hedder landet?

 

Så gælder det navnet på et land i Europa, hvor hovedstaden hedder Sarajevo.

 

Englands næststørste by hedder?

 

Land i det sydlige Afrika, som tidligere var en engelsk koloni.

 

 

Hvad kaldes denne form for grafisk afbildning?

 

Hvad kaldes de moræneområder fra næstsidste istid, som findes i Vestjylland?

 

By i Vendsyssel, som ligger midt mellem Aalborg og Hjørring.

 

Hvad hedder den vulkanske bjergart, der ofte ses som søjler.

 

By i Vestnorge, hvor det regner meget.

 

Hvad hedder klinten ud til Jammerbugten i Hanherred?

 

Dansk ø, hvor undergrundens klipper kan ses.

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med C

Oplysning/spørgsmål

Svar

Verdens næststørste land målt i areal er en forbundsstat i Nordamerika. Navnet er?

 

Hvad hedder hovedstaden i Australien?

 

 

Denne østat i Caribien har godt 43.000 indbyggere og godt 40.000 selskaber indregistreret.

 

Et land i Østasien, som er nabo til Laos, Thailand og Vietnam?

 

Den største ø i øgruppen Ertholmene hedder?

 

 

Dette land i Sydamerika måler cirka 2700 km fra nord til syd. Til gengæld er det de fleste steder kun omkrig 100 – 200 km i øst- vestlig udstrækning.

 

Hvad er det engelske udtryk for en stor, dyb kløft?

I USA findes en meget stor af slagsen.

 

Hvad hedder floden, der løber i bunden af ovenstående kløft i USA?

 

Hovedstaden hedder Havanna. Hvad hedder staten?

 

 

 Et land i Afrika, hvor hovedstaden hedder Yaoundè?

 

 

Østat i Middelhavet, der er delt i en græsk og en tyrkisk del?

 

På grønlandsk hedder denne by Qasigiannguit

 

 

I hvilken stat ligger byerne San Francisco og Los Angeles?

 

 

Hvad kaldes det vejrfænomen, hvor kraftige vinde cirkulerer om et lavtryk?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med E

Oplysning/spørgsmål

Svar

Danmarks højeste punkt ligger i Østjylland. Her er tre næsten lige høje bakker. De to er Yding Skovhøj og Møllehøj. Hvad hedder den tredje høje bakke?

 

 

Her skal vi have et andet ord for lavvande.

 

 

I dette land finder man Aswan dæmningen.

Hvad hedder landet?

 

Her skal vi have navnet på den geologiske epoke, som varede fra cirka 53 mio. år før nu til for cirka 37 mio. år siden, og hvorfra vi i Danmark finder aflejringer af moler, plastisk ler og vulkansk aske.

 

I Almindingen på Bornholm findes en meget lang og bred sprækkedal. Den hedder?

 

Hvad kaldes det vejrfænomen, som med cirka 8 – 10 års mellemrum vender op og ned vejrforholdene flere steder i det sydlige Stillehav, så tørre områder pludselig får meget nedbør, mens nedbørsrige områder får tørke?

 

Danmark er medlem. Norge er ikke medlem.

Hvad hedder den sammenslutning af lande, der her er tale om?

 

Hvad er navnet på det største af de lande, der indgår i det forenede kongerige Storbritannien?

 

Hvad hedder floden, der løber igennem Hamburg?

 

 

Hovedstaden hedder Tallin.

Hvad hedder denne stat?

 

Hvad er navnet på den flod, som sammen med floden Tigris indrammer landområdet Mesopotamien?

 

Et andet ord for ”udførsel” er?

 

 

Ækvator går gennem dette land i Sydamerika?

 

 

Til slut skal vi have navnet på den vigtigste havneby ved Jyllands vestkyst.

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med F

Oplysning/spørgsmål

Svar

Et nordisk land, hvor sproget har en anden oprindelse end i de øvrige nordiske lande.

 

Her skal vi have et andet ord for højvande.

 

 

En af landets byer og vindistrikter hedder Bordeaux. Hvad hedder landet?

 

Hvad kaldes en varm og tør faldvind?

 

 

By i Østjylland, der er opstået som en fæstningsby, og som i dag er et vigtigt jernbaneknudepunkt.

 

Vi skal have et andet ord for et kontinentalt klima.

 

 

Danmarks næststørste ø hedder?

 

 

Hvad hedder verdens fjerdedybeste havområde?

 

 

Hvilken type bjerge er Alperne, Himalaya og Andesbjergene?

 

 

Hvad hedder dette bjerg i Japan?

 

Øgruppe i Nordatlanten, der er en selvstyrende del af Det Danske Rige.

 

Ø i Limfjorden nord for Salling

 

 

Grønlands sydligste punkt hedder Kap ..?

 

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med G

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder verdens største Ø?

 

 

Hvad hedder de to typer hårde bjergarter, som udgør det meste af Bornholms grundfjeld?

 

Hvad hedder landet, der er omgivet af Elfenbenskysten, Burkina Faso og Togo?

 

Her skal vi have et andet ord for istid.

 

 

Hvad hedder havnebyen ved Djurslands østkyst?

 

 

Hvad kaldes den form for plantebælte, som findes i områder, hvor der falder noget nedbør, men hvor nedbøren ikke er tilstrækkelig til, at der kan vokse træer?

 

Hvad hedder landet, hvor man finder øerne Kreta, Kos og Rhodos?

 

Hvad hedder ørkenområdet i det sydlige Mongoliet?

 

 

Hvad hedder det store koralrev ved den nordlige del af Australiens østkyst?

 

Sveriges næststørste by er en havneby, hvorfra der blandt andet er færgeforbindelse til Frederikshavn.

 

Hvad hedder Skotlands største by?

 

 

Hvad hedder det sydligste punkt på Europas fastland?

 

 

Hovedstaden hedderConakry.Hvad hedder landet?

 

 

En bræ er en isstrøm, der langsomt glider af sted fra et område med evig sne og is. Hvad kaldes sådan en isstrøm også?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med H

Oplysning/spørgsmål

Svar

 

Hvad hedder havnebyen i Vendsyssels nordvestlige hjørne?

 

 

Hvad hedder sådan en figur?

 

Hvad hedder byen, der ligger ved vestenden af Mariager Fjord?

 

 I Østjylland ligger der to andre havnebyer ved bunden af en fjord. Hvad hedder de?

 

 Hvad hedder landet, der grænser op til Guatemala, El Salvador og Nicaragua?

 

Et andet navn for de smeltevandssletter, der dækker en stor del af Vestjylland?

 

 I Vestjylland ligger to større byer med H. Hvad hedder de?

 

Hvad hedder den kolde havstrøm, der løber langs med Sydamerikas vestkyst?

 

Hvad hedder den bjergkæde, hvor verdens højeste tinder findes?

 

 Hvad hedder landet, der ligger vest for en Dominikanske Republik?

 

Hvad hedder Finlands hovedstad?

 

Hvad hedder de to byer, der ligger på hver sin side af Øresund på det smalleste sted?

 

 Hvad hedder den vulkanske øgruppe, som ligger midt i Stillehavet, og som er en stat i USA?

 

Hvad hedder den by, der også kaldes Vendsyssels hovedstad?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med I

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder den ø, som samtidig også er en selvstændig stat, der ligger i det nordlige Atlanterhav cirka 1000 km vest for Norge?

 

Hvad er cirka 9/10 af Grønland dækket af?

 

Hovedstaden hedder Teheran.

Hvad hedder landet?

 

Hvad hedder det land i verden, der har det næststørste folketal?

 

Hvad hedder fjorden mellem Odsherred og Hornsherred?

 

Hvilket udtryk bruges til at betegne, hvor udbygget en region er med trafiklinier, uddannelsesinstitutioner, erhverv, boliger, fritidsfaciliteter m.m?

 

Hvad hedder staten, der består af 17.508 øer – bl.a. Sumatra, Java og Sulawesi?

 

Hvad hedder den store flod, som gennemstrømmer Pakistan?

 

Hvad er navnet på det oprindelige folk i Grønland?

 

Hvad hedder det land, der har form som en støvle?

 

Hvad kaldes de linier, som på et vejrkort løber gennem steder med samme tryk?

 

Hvad hedder staten vest for Storbritannien, som ligger på ”Den grønne Ø”?

 

Hovedstaden hedder Bagdad. Hvad hedder landet?

 

Da denne stat blev oprettet i 1948, måtte mange af områdets palæstinensiske indbyggere flygte. Hvad hedder staten?

 

Hvad kaldes den type ler, som er bundfældet i en sø i et dødisområde, og som er værdifuldt som teglværksler?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med J

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder den største halvø i Danmark?

 

I hvilket land hedder hovedstaden Tokyo?

 

 Hvad hedder landet, der grænser op til Israel, Syrien, Irak og Saudi Arabien?

 

 Hvilket udtryk bruges om de to døgn – 21. marts og 23. september, hvor dag og nat varer lige længe?

 

 Hvad hedder samernes hovedby i det nordlige Sverige?

 

 Hvad er navnet på den geologiske tidsperiode, som kommer før kridttiden?

 

 Hvad kaldes den kraftige vestenvind, som altid blæser i 6 – 10 kilometers højde på vore breddegrader?

 

 Hvad hedder den by i Israel, som anses for en hellig by af både jøder og muslimer?

 

 Hvad hedder den sø i Midtjylland, som ligger ved foden af Himmelbjerget?

 

 Så gælder det en Ø-stat i det Caribiske Hav?

 

I hvilken måned er gennemsnitstemperaturen lavest i Sydney, Australien?

 

 I hvilken måned er gennemsnitstemperaturen lavest i Odense, Danmark? 

 

Her skal vi have et almindeligt ord for ”seismisk aktivitet”?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med K

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder den største by i Danmark?

 

I hvilket land hedder hovedstaden Beijing?

 

 Hvad hedder landet, der grænser op til Tanzania, Uganda, Etiopien og Somalia?

 

Hvad kaldes den form for klima, hvor forskellen mellem koldeste og varmeste måneds middeltemperatur er mindre end 18 grader?

 

Hvad hedder den by, der ligger mellem Asnæs og Røsnæs på Sjælland?

 

Hvad er navnet på den geologiske tidsperiode, som kommer før tertiær?

 

Hvad kaldes den form for landskaber, der opstår, når havets erosion skaber høje, stejle kyster?

 

Hvad hedder den bjergkæde, som strækker sig mellem Sortehavet og Det Kaspiske hav?

 

Hvilket udtryk bruges om det ”gennemsnitsvejr”, som findes et sted?

 

Hvad kaldes den landskabstype, som tit findes ved kyster, hvor vinden blæser sand sammen til mindre bakker?

 

Hvad hedder en af de stater, der opstod, da det tidligere Jugoslavien blev opdelt i mindre stater?

 

Hvad kaldes den vejrgrænse, der opstår, når kold luft trænger ind under varme luftmasser?

 

Hvilket udtryk bruges om et inddiget marskområde?

 

Tidligere havde nogle større danske byer nogle særlige rettigheder. Hvad kaldtes disse byer?

 

Hvad hedder det langstrakte, tørlagte område, som findes midt på Djursland?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.

Det begynder med L

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder lilleputstaten på grænsen mellem Schweitz og Østrig?

 

I hvilket land hedder hovedstaden Riga?

 

Hvad hedder byen, der ligger lidt syd for Nissum Bredning?

 

Hvilket udtryk bruges om en sten, som istidens gletsjere har flyttet til Danmark fra bestemte steder i Sverige eller Norge.  

 

Kender du navnet på en sådan sten, der stammer fra Oslofjords-området i Norge?

 

Hvilket udtryk bruges om en flydende stenmasse, der kommer ud fra en vulkan?

 

Hvad hedder hovedstaden i England?

 

Hvilken type landskab er Holmsland Klit?

 

Hvad er det vigtigste primære erhverv i Danmark?

 

Hvad hedder den lille stat, der ligger mellem Frankrig, Belgien og Tyskland?

 

Hvad hedder den danske ø, hvor den største by er Rudkøbing?

 

Hvad hedder den danske ø, hvor de største byer er Maribo og Nakskov?

 

Hvad er navnet på den olierige ørkenstat i Nordafrika?

 

Hvad er et mere almindeligt navn for de stedsbetegnelser på et kort, der i fagsproget hedder meridianer, og hvor 0o går gennem Greenwich?

 

Hvad kaldes en jordbund, der består af fint ler, der er aflejret af vinden?

 

Hvad kaldes det, når vådområder som enge, moser, søer og fjorde bliver tørlagt og omdannet til f.eks. landbrugsareal?

 

I Nordvestsjælland findes et stort tørlagt område, hvor Danmarks laveste punkt findes. Hvad hedder området?

 

Hvad hedder den by i USA, hvor Hollywood ligger?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med M

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder den største ø i Limfjorden? 

 

Hvad kaldes den type landskab, som dannes af højvandets aflejringer i Vadehavet?

 

Hvad hedder den største ø i øgruppen Balearerne i Middelhavet?

 

Her skal vi have navnet på en anden ø i Middelhavet. Øen er en selvstændig stat og ligger syd for Sicilien? 

 

Hvad er navnet på den by i Sverige, som ligger ved Øresundsbron?

 

Hvilket udtryk bruges om en flydende stenmasse, der findes inde i en vulkan?

 

Hvad hedder det land, som tidligere blev kaldt for Burma?

 

Hvad hedder den største by i Amazonas?

 

I USA findes en ”dobbeltby”. Den ene by hedder St. Paul. Hvad hedder den anden?

 

Hvad hedder den store ø (og stat), som ligger øst for det sydlige Afrika?

 

Hvad kaldes den type landskaber, som er dannet af indlandsisens aflejringer, og som findes udbredt i Danmark?

 

Hvad kaldes det fænomen, som man kan se ”om natten” nord for Polarcirklen?

 

Hvad hedder den danske nationalpark, der ligger på det sydlige Djursland?

 

Hvad er navnet på den by i Indien, som tidligere blev kaldt for Bombay?

 

Hvad kaldes den årstidsvind, som blæser i store dele af det sydlige Asien?

 

Hvad er navnet på den undersøiske højderyg, der strækker sig nord-syd gennem Atlanterhavet?

 

Hvad kaldes en bjergart, der er så rig på mineraler, at det kan betale sig at udvinde dem?

 

Hvad hedder den største by i Sydtyskland?

 

Hvad hedder hovedstaden i Rusland? 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med N

Oplysning/spørgsmål

Svar

Tre mellemstore byer i Danmark hedder det samme. De ligger på Falster, Mors og Sjælland. Hvad hedder byerne?

 

Hvilken by i USA har det største folketal?

 

Hvad hedder byen på Vestlolland, som tidligere havde både skibsværft og sukkerfabrik?

 

Her skal vi have navnet på et land i Himalaya bjergene? 

 

Hvad kaldes den form for erhvervskultur, hvor befolkningen holder store dyreflokke og flytter rundt i takt med dyrenes vandringer?

 

Hvad hedder floden, der løber gennem Egypten? 

 

Hvad hedder ørkenen, der strækker sig langs kysten i det sydvestlige Afrika? 

 

Den største by hedder Auckland. Hvad hedder landet? 

 

Hvad hedder den største by i Grønland ?

 

Hvad hedder floden, der løber gennem Nigeria? 

 

Hvad er det grønlandske navn for Kap Farvel?

 

Hvilken fællesbetegnelse bruges om sne, slud, isslag, hagl og regn?

 

Hvilken resurse – udover olie – pumper man op fra havbunden under Vesterhavet?

 

Hvilket andet navn bruges om Vesterhavet? 

 

Hvilket andet navn bruges om Holland?

 

Hvad hedder den forbundsstat i Tyskland, hvor Ruhrdistriktet ligger?

 

Her skal vi have navnet på en by i Sibirien, som ligger ved Ob floden?

 

Her skal vi have navnet på en by i Sydsjælland, som ligger ved Suså?

 

Hvad hedder byen umiddelbart nord for Aalborg? 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med O

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder Danmarks 3. største by? 

 

Hvad hedder Norges hovedstad? 

 

Hvad hedder den store flod, der løber i det vestlige Sibirien?

 

Her skal vi have et andet navn for et verdenshav? 

 

Hvad er navnet på den flod, som løber på grænsen mellem Polen og Tyskland?

 

Hvad hedder den stat i USA, hvor byen Cleveland ligger? 

 

Hvad hedder Canadas hovedstad? 

 

Hvad kaldes det lag i den øverste del af atmosfæren, der beskytter livet på Jorden mod Solens UV- stråling?

 

Hvad hedder den 3. største by i Japan? 

 

Her skal vi have navnet på en ø i Isefjord?

 

Hvad kaldes et område, som i tidligere tiders landbyer blev brugt til fælles græsning?

 

Her skal vi have navnet på den by i Finland, som på svensk hedder Uleåborg?

 

Hvilken resurse – udover naturgas – pumper man op fra havbunden under Vesterhavet?

 

Hvad hedder den by i England – ca. 75 km vest for London – som bl.a. er kendt for sit universitet?

 

Hvad hedder staten, der ligger i den sydøstlige del af Den Arabiske Halvø?

 

Hvad hedder den største flod i Venezuela? 

 

Her skal vi have navnet på den by i Frankrig, man forbinder med Jeanne d’arc?

 

Her skal vi have navnet på en by på Sydfyn, som blandt andet er kendt for en gymnastikhøjskole?

 

Hvis man udskifter to ens bogstaver i den sydfynske bys navn med to andre ens bogstaver, får man navnet på en by på Nordfyn?

 

 © Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med P

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder hovedstaden i Frankrig? 

 

Hvad hedder den store skibsfartskanal, som går tværs gennem Mellemamerika?

 

Hvad hedder landet, hvor Warszawa er hovedstad?                                      

 

Hvad kaldes et himmellegeme, der kredser rundt om solen?

 

Hvad hedder landet, hvor Lissabon er hovedstad? 

 

Hvilken by i USA er også kendt som ”The Steel City”? 

 

Hvad hedder den stat i USA, hvor denne by ligger? 

 

Hvad kaldes de vinde, der året rundt blæser fra nordøst og sydøst i Atlanterhavet og i Stillehavet?

 

Hvad hedder grænsefloden mellem Rumænien og Moldova? 

 

Hvad kaldes den erhvervsgruppe, som landbrug og fiskeri hører til?

 

Hvad hedder landet, hvor Lima er hovedstad?

 

Hvad hedder det skovklædte område på Østbornholm, hvor der er mange sprækkedale og en rokkesten?

 

Hvad kaldes det klima, der findes i områder, hvor gennemsnitstemperaturen i alle måneder er under 10o C?

 

Hvad hedder den mose på Djursland, hvor man har en stor produktion af spagnum?

 

Hvad hedder bjergkæden, der ligger mellem Frankrig og Spanien?

 

Hvad kalder man også Jordens urtid, dvs. de første ca. 4,5 mia. år af Jorden historie?

 

Hvad er navnet på det område af Europa, der udgøres af Spanien og Portugal?

 

Hvad kaldes det, når jorden i et område er bundfrossen året rundt?

 

Hvad hedder landet, der ligger mellem Afghanistan og Indien?

 

Så er der lige den by i Italien, der er kendt for ”det skæve tårn”?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med Q og R

Oplysning/spørgsmål

Svar med Q

Hvad hedder den stat i Australien, der ligger i den nordøstlige del?

 

Hvad hedder den provins i Canada, hvor den største by er Montreal?

 

Hvad hedder landet, hvor Doha er hovedstad?                                     

 

Hvad er det grønlandske navn på den ø, som på dansk hedder Disko?

 

Hvad er det grønlandske navn på den bygd, som på dansk hedder Thule?

 

Hvad hedder hovedstaden i Ecuador?

 

 

Svar med R

Hvilken type landskab er Mols Bjerge og Vejrhøjbuen?

 

Ved hvilken by ligger Europas største havn Europort?

 

Hvad hedder det gamle jern- og stålindustriområde, hvor blandt andet byerne Dortmund, Essen og Duisburg ligger?

 

Hvad hedder den store bjergkæde, som ligger i den vestlige del af USA og Canada?

 

Hvad hedder den næststørste by i Brasilien?

 

Hvad er navnet på den karakteristiske ledeblok med lyse, firkantede strøkorn, som stammer fra Oslofjordsområdet?

 

Hvad hedder det vandområde, det ligger øst for Holmsland Klit?

 

Hvad hedder Bornholms højeste punkt? 

 

Hvad kalder man også den form for geografi, som beskæftiger sig med lande og områder i verden?

 

Hvad er navnet på den store vandreklit, som findes på Skagens Gren?

 

Hvad hedder Islands hovedstad? 

 

Hvad hedder havet mellem Afrika og Den arabiske Halvø? 

 

Hvad hedder Italiens hovedstad?

 

Hvad er navnet på den sydligste ø i den danske del af Vadehavet?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med S

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder Danmarks nordligste by? 

 

Hvad hedder ørkenen, der dækker store dele af Nordafrika?

 

Hvad hedder det busksteppe- og halvørken-område, der ligger syd for denne ørken?

 

Hvad kaldes den erhvervsgruppe, som håndværk og industri hører til?

 

Hvad er navnet på den flod, som løber gennem Paris?

 

Hvad kaldes den form for plantevækst, som består af en græssteppe med spredte træer og buske?

 

Hvad hedder den ø, hvor man finder vulkanen Etna?

 

Hvad hedder den bjergart, som Møns Klint består af?

 

Hvad hedder den del af Storbritannien, der ligger nord for England?

 

Her skal vi have en anden betegnelse for en hedeslette?

 

Hvad hedder den største ø på Færøerne?

 

Hvad hedder farvandet, hvor Femø, Fejø og Vejrø ligger?

 

Hvad er det danske navn for den by, der på grønlandsk hedder Kangerlussuaq?

 

Hvad hedder Sveriges hovedstad?

 

Hvad kaldes det, når der opstår forstæder og satellitbyer i nærheden af en større by?

 

Hvilken form for himmellegeme er Solen? 

 

Her skal vi have navnet på den by i Frankrig, hvor Europaparlamentet holder til en uge om måneden?

 

Her skal vi have navnet på en by på Sydfyn, som har broforbindelse til Tåsinge?

 

Hvad hedder verdens største ocean?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

Det begynder med T

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad hedder hovedstaden i Iran?

 

Hvad hedder floden, der løber gennem London? 

 

Hvad kaldes den klimazone, hvor der aldrig forekommer frost?

 

Hvad kaldes den erhvervsgruppe, som handel og serviceerhverv hører til?

 

Hvad hedder den største by på Færøerne? 

 

Hvad kaldes den form for plantevækst, som findes i polare egne med permafrost?

 

Hvad hedder den sø, som ligger i en gravsænkning på grænsen mellem Den Demokratiske Republik Congo og Tanzania?

 

Hvilken type klima findes i Danmark? 

 

Hvad hedder den største opdæmmede sø i Danmark? 

 

Hvad kaldes den geologiske periode, der begyndte for ca. 65 mio. år siden og sluttede for ca. 2,5 mio. år siden?

 

Hvad hedder hovedstaden i Estland? 

 

Hvad hedder det smalle farvand, der forbinder Limfjorden med Nordsøen?

 

Hvad kaldes den form for lavtryk, der opstår, når der sker en kraftig opvarmning af luften?

 

Hvad hedder byen, som Vidå løber gennem?

 

Hvad er fællesbetegnelsen for flod og ebbe?

 

Hvilken type kort er de danske 4 cm kort? 

 

Hvad hedder den største by i Thy? 

 

Hvad hedder den største af De Kanariske Øer?

 

Hvad hedder vulkanen, der er det højeste punkt på denne ø?

 

Hvad kalder man de dale i Danmark, som er udgravet af smeltevandsstrømme under isen i den seneste istid?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overesstemnmelse med Copydans regler. 

Det begynder med U

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad er det svenske navn for den finske by Oulo? 

 

Hvad hedder farvandet mellem Møn og Sjælland?

 

Hvad kaldes en dal, der er udformet af en gletsjer? 

 

Hvad hedder den stat i USA, hvor den største by er Salt Lake City?

 

Hvad hedder den bjergkæde i Rusland, som danner grænsen mellem Europa og Asien?

 

Hvad kaldes den proces, der foregår, når befolkningen i et område flytter fra land til by?

 

Hvad hedder den grønlandske by, hvis navn betyder forårsstedet”?

 

Hvad kaldes de aflejringer af nedbrudt materiale, som hober sig op ved foden af stejle bjergsider?

 

Hvad hedder hovedstaden i Mongoliet? 

 

Hvilken betegnelse bruges ofte om verdens fattige lande?

 

I hvilket land hedder hovedstaden Budapest? 

 

Hvad kaldes en kyst som f. eks. Jyllands vestkyst, hvor havet nedbryder fremspring og lukker indskæringer med landtanger?

 

Hvilket andet navn bruges også om Nordirland?

 

Hvad hedder den største by i landsdelen Norrland i Sverige? 

 

Hvad kaldes den kraftige stråling fra Solen, som kan ødelægge livet på Jorden, hvis den ikke bremses af ozonlaget i atmosfæren?

 

Hvad hedder den fjerde største by i Holland? 

 

Hvad hedder den delstat i Indien, der har det største folketal?

 

I hvilket land hedder hovedstaden Kampala? 

 

Hvad kalder man den omfordeling af landsbyernes jord, som fandt sted ved landbrugsreformerne omkring år 1800?

 

Hvad hedder den gamle universitetsby, som ligger nord for Stockholm, og som er Sveriges fjerdestørste by?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 Det begynder med V eller W

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad er navnet på den bjergkæde, som ligger i Alsace i Frankrig?

 

Hvad hedder Østrigs hovedstad? 

 

Hvad kaldes de to breddekredse, som ligger ved 231/2o nordlig og 231/2o sydlig bredde?

 

Hvad hedder floden, der udmunder i Det Kaspiske Hav nær byen Astrakhan?

 

Hvilket navn bruges om den seneste istid i Danmark? 

 

Hvad er navnet på den landsdel, der ligger nord for Aalborg?

 

Hvad kaldes et flodleje i en ørken, hvor der kun løber vand en lille del af året?

 

Hvad hedder havnebyen til Chiles hovedstad Santiago? 

 

Her skal vi have navnet på både en by og en ø i det vestlige Canada nær grænsen til USA?

 

Hvad kaldes den vejrgrænse, der opstår, når varm luft glider hen over kolde luftmasser?

 

Hvad hedder hovedstaden i New Zealand?

 

Hvad hedder Sveriges to største søer?

 

Hvilket udtryk bruges også om en levende klit, som for eksempel Råbjerg Mile?

 

Hvad hedder hovedstaden i Litauen?

 

Hvad hedder floden, der løber gennem Bremen?

 

Hvilken type havstrøm er Golfstrømmen? 

 

Hvilken type bjerg er Vesuv? 

 

Hvilken energikilde dækker 99 % af Norges elforbrug? 

 

Hvad hedder Polens hovedstad?

 

Hvilken energikilde dækker ca. 33 % af Danmarks elforbrug?

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler. 

 

 Det begynder med X, Y, Z, Æ, Ø eller Å

Oplysning/spørgsmål

Svar

Hvad er det kinesiske navn for byen Hongkong?

 

Hvad hedder den by i Skåne, hvorfra der er færgeforbindelse til Bornholm?

 

Hvad kaldes det hav, der dækkede det meste af Vendsyssel ved den seneste istids slutning for ca. 15.000 år siden?

 

Hvilket andet navn bruges om floden Chang Jiang?

 

Hvad hedder den store havne- og industriby, som ligger ca. 30 km syd for Tokyo i Japan?

 

Hvad hedder den største flod i Alaska?

 

Hvad kaldes det punkt på himlen, som er lodret over et sted på jordoverfladen?

 

Hvad hedder den største by i Schweitz? 

 

Hvad hedder den ø, som ligger øst for Tanzania, lidt nord for Dar Es Salaam?

 

Hvad kaldes breddekredsen 0 o

 

Hvad hedder øen, hvor Marstal ligger? 

 

Hvad hedder øhavet mellem det græske fastland og Tyrkiet?

 

Hvad kaldes den landskabstype, der findes på steder, hvor det næsten aldrig regner?

 

Hvad hedder farvandet mellem Sjælland og Skåne? 

 

I hvilket farvand ligger øen Öland?

 

Hvad kaldes et naturområde med et balanceret samspil mellem planter og dyr, f.eks. et regnskovsområde?

 

Hvad kaldes en langstrakt bakke, der består af smeltevandsaflejringer af grus og sand?

 

Hvad hedder Jyllands største by? 

 

Hvad hedder den bornholmske by, der ligger midt mellem Rønne og Neksø?

 

Hvad hedder Danmarks fjerdestørste by? 

 

© Ole B. Clausen. Må kopieres i overensstemmelse med Copydans regler.